Rada Dzielnicy Zaborze Północ

Rada Dzielnicy Zaborze Północ
ul. Jerzego Wyciska 5a
41-806 Zabrze

Rada Dzielnicy Zaborze Północ

1 Piskor Dariusz Przewodniczący Rady
2 Mogielnicki Dariusz Wiceprzewodniczący Rady
3 Strzoda Antoni Przewodniczący Zarządu
4 Dziębowski Sebastian Wiceprzewodniczący Zarządu
5 Garus Andrzej Sekretarz
6 Kędziorska Alina Skarbnik
7 Binienda Edward Radny
8 Goertz Bernard Radny
9 Hajduk Elżbieta Radna
10 Kędra Krzysztof Radny
11 Królikowski Kazimierz Radny
12 Lewiński Wojciech Radny
13 Maza Dariusz Radny
14 Pytlasińska Aneta Radna
15 Rabij Korneliusz Radny