Rada Dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego

Rada Dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34
41-800 Zabrze

Rada Dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego

1 Wiercioch Artur Przewodniczący Rady
2 Skrago-Litwora Halina Wiceprzewodnicząca Rady
3 Maj Mirosław Przewodniczący Zarządu
4 Grygiel Rafał Wiceprzewodniczący Zarządu
5 Kłak Cecylia Sekretarz
6 Kaleta Piotr Skarbnik
7 Celta Dorota Radna
8 Dudek Janusz Radny
9 Glabisz Jerzy Radny
10 Korycik Iwona Radna
11 Marków Alicja Radna
12 Nandzik Jadwiga Radna
13 Płachta Andrzej Radny
14 Stępniewska Agnieszka Radna
15 Szembek Anna Radna