W Zabrzu trwa konferencja poświęcona problematyce niepełnosprawności i wolontariatu

Już dziś “Dzień Wolontariatu”, w trakcie którego rozstrzygnięty zostanie konkurs „Wolontariusz Roku”.

W wczorajszej konferencji wzięli udział przedstawiciele zabrzańskiego samorządu, w tym zastępca prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski, dyrektor Biura Prezydenta Miasta Jan Pawluch oraz naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu Czesława Winecka, przedstawiciele ośrodków pracujących na co dzień na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, Domu Pomocy Społecznej nr 1, DPS nr 2 oraz DPS nr 3. Wśród uczestników byli też nauczyciele, psychologowie, rehabilitanci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Z wykładami wystąpili m.in.: Aleksandra Wentkowska – pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, Jan Wroński – dyrektor Oddziału Śląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Krzysztof Wostal – członek Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w województwie śląskim, członek Zespołu ds. Dostępności Usług Społecznych w Katowicach, Helena Budzanowska – prezes Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod Nazwą “Razem” oraz Danuta Dymek – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

Źródło: Urząd  Miasta Zabrze