W Grzybowicach zakończono kolejną inwestycję drogową

Nowa nawierzchnia z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji oraz chodnikiem na kolejnych ulicach (Czekanowska oraz Na Lesie) to finał realizacji kolejnego zadania, jakie w ciągu ostatniego roku zrealizowano w dzielnicy Grzybowice w Zabrzu.

Dokumentację projektową dotyczącą realizacji zadania pn.: „Budowa dróg lokalnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w dzielnicy Grzybowice – ulice: Czekanowska i Na Lesie” opracowało biuro Tarffic System z Bytomia.

Przedmiotem tej inwestycji była budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej w ciągu ul. Czekanowskiej oraz ul. Na Lesie wraz z budową zjazdów, chodnika z kostki betonowej, wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowaniem poziomym i pionowym, budową kanalizacji deszczowej, wykonaniem oświetlenia ulicznego w zakresie wybudowanej drogi oraz budową kanału technologicznego.

Umowę na wykonanie robót z firmą Novum Stone Expert Sp. z o.o. podpisano w maju ub. r., a ich koszt wyniósł blisko 2,1 mln zł.

Warto przypomnieć, że w Grzybowicach Miasto zrealizowało do tej pory szereg inwestycji drogowych. Mieszkańcy mogą już swobodnie przejechać przez ulicę Handlową, gen. Dąbka, Ducha, ks. M. Wosia czy też przez ulicę Złotą. Dzisiejsze przekazanie robót w ciągu ulic Czekanowskiej i Na Lesie stanowiło podsumowanie ostatnich inwestycji drogowych w dzielnicy, których wartość przekroczyła ponad 15 mln zł.

Źródło: Urząd Miasta Zabrze