Spotkanie z mieszkańcami w Grzybowicach

Bardzo nas cieszy, że spotkanie Pani Prezydent  z mieszkańcami i Radą Dzielnicy Grzybowice było owocne i pozwoliło na podsumowanie wielu ważnych inwestycji oraz rozmowy o dalszym rozwoju tej okolicy. Budowa geoparku na terenie zrewitalizowanego byłego wyrobiska gliny jest bardzo ważnym przedsięwzięciem, które pozwoli na wykorzystanie tego obszaru w sposób ekologiczny i turystyczny.

Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 oraz szeroko zakrojona budowa dróg lokalnych to również bardzo istotne inwestycje, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców Grzybowic.

Cieszymy się, że mieszkańcy aktywnie uczestniczą w dyskusjach na temat rozwoju swojej dzielnicy i mamy nadzieję, że dalsza współpraca między władzami miasta a społecznością przyniesie wiele pozytywnych efektów dla wszystkich jej mieszkańców.