Rada Dzielnicy Osiedle Młodego Górnika

Rada Dzielnicy Osiedle Młodego Górnika
ul. Młodego Górnika 2c
41-808 Zabrze

Rada Dzielnicy Osiedle Młodego Górnika

1 Wojciech Bożena Przewodnicząca Rady
2 Szulta Henryk Wiceprzewodniczący Rady
3 Cieśla Alojzy Przewodniczący Zarządu
4 Wierzyński Władysław Wiceprzewodniczący Zarządu
5 Kucharczyk Aleksandra Sekretarz
6 Święconek Urszula Skarbnik
7 Capiga Teresa Radna
8 Cieśla Ewa Radna
9 Gasiewicz Patryk Radny
10 Nawrocki Ryszard Radny
11 Szczepański Mariusz Radny
12 Szydło Władysław Radny
13 Zakrzewska Barbara Radna
14 Zawada Ewa Radna