Podsumowanie projektu „Żyjemy zdrowo i aktywnie”

18 maja, w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286, odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania projektu „Żyjemy zdrowo i aktywnie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w Szkole Podstawowej nr 43 w Zabrzu.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 Marek Ziętal, pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz uczestnicy projektu.

Działania podejmowane w ramach projektu koncentrowały się na utrwalaniu i praktycznym stosowaniu zasad zdrowego odżywiania, a także propagowaniu i nabywaniu nowych umiejętności w dziedzinie aktywności fizycznej.

W ramach projektu dwie grupy uczniów wraz z opiekunami odwiedziły Słowację (Trnawa), gdzie wspólnie ze słowackimi kolegami realizowali działania związane ze zdrowym żywieniem i trybem życia.

Celem tych wyjazdów było wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Wartość projektu:  90 188 zł.

Czas trwania projektu : 24.05.2021 r. – 23.05.2022 r.

Źródło: Urząd Miasta