X edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski Zabrza, który działa już po raz dziesiąty, będzie przyjmował wnioski od 3 kwietnia do 4 maja. Wstępna weryfikacja zakończy się 10 sierpnia, a lista projektów pod głosowanie zostanie ogłoszona 31 sierpnia. Już 11 września br. głosowanie rozpocznie się i potrwa do 28 października. Miasto przeznaczyło 6 600 000 zł specjalnie na projekty wybrane i zgłoszone przez mieszkańców.

Zaznaczcie w swoich kalendarzach 12 października na oficjalne ogłoszenie wyników głosowania.

Do tej pory we wszystkich dziesięciu edycjach  wpłynęło aż 860 zgłoszeń od mieszkańców Zabrza. W ciągu ostatnich kilku lat oddano około 195 tysięcy głosów, głównie drogą elektroniczną, a do realizacji wybrano 187 zadań. Większość z tych zadań została już zakończona i służy teraz społeczności. Na realizację tych zadań miasto przeznaczyło w latach 2015-2023 45 mln zł.

Wnioski będzie można złożyć na dwa sposoby: drogą pocztową (wtedy kopertę należy zaadresować na Urząd Miejski w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze) lub osobiście (parter przy wejściu głównym do budynku UM). Wniosek mogą poprzeć mieszkańcy Zabrza, którzy ukończyli 16 lat.

Aby wziąć udział w głosowaniu trzeba będzie podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, a także wskazanie faktu ukończenia 13 lat. Jeśli zdecydujemy się na głosowanie w formie elektronicznej to będziemy musieli podać dodatkowo albo nr telefonu albo nasz adres mailowy – to tam zostanie wysłany sms albo mail z prośbą o potwierdzenie głosowania.

Więcej informacji o dziesiątej edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego znajdziecie Państwo TUTAJ.

Szczegółowy terminarz dziesiątej edycji ZBO:

Wyszczególnienie Data
Rozpoczęcie składania wniosków 3 kwietnia 2023 r.
Zakończenie składania wniosków 4 maja 2023 r.
Zakończenie wstępnej weryfikacji 10 sierpnia 2023 r.
Termin na składanie odwołań od niedopuszczenia projektu do głosowania 17 sierpnia 2023 r.
Publikacja ostatecznej listy projektów (po rozpatrzeniu odwołań) 31 sierpnia 2023 r.
Początek głosowania 11 września 2023 r.
Koniec głosowania 28 września 2023 r.
Ogłoszenie wyników głosowania 12 października 2023 r.
Przedstawienie projektu budżetu miasta na 2024 r. wg powszechnie obowiązującego prawa (na dzień wydania Zarządzenia: do 15 listopada