Rada Dzielnicy Maciejów

Rada Dzielnicy Makoszowy
ul. Kazimierza Kruszyny 1
41-811 Zabrze

Rada Dzielnicy Makoszowy

1 Pyzik Roman Przewodniczący Rady
2 Krybus Maria Wiceprzewodnicząca Rady
3 Pol Jacek Przewodniczący Zarządu
4 Pol Marek Wiceprzewodniczący Zarządu
5 Mika-Gendasz Aleksandra Sekretarz
6 Kruk Stanisława Skarbnik
7 Golik Paweł Radny
8 Kramerski Jarosław Radny
9 Mazurek Marek Radny
10 Poneta Leszek Radny
11 Pyka Sylwia Radna
12 Smieszek Witold Radny
13 Szołtysek Krzysztof Radny
14 Trześniewski Damian Radny
15 Twardawa Henryk Radny