Biznesowe spotkanie w Zabrzu

Przedstawiciele blisko 150 firm z wielu sektorów gospodarki oraz prywatni przedsiębiorcy uczestniczyli w drugim śniadaniu biznesowym, które odbyło się dziś w Klubie Biznesu Arena Zabrze. Przedstawiciele samorządów i eksperci dyskutowali o tym, jak wzajemnie wspierać się w rozwijaniu potencjału gospodarczego Zabrza i tworzeniu nowych miejsc pracy w mieście.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń między środowiskiem gospodarczym i samorządem, a także nawiązania lub zacieśnienia relacji wśród biznesmenów prowadzących w Zabrzu swoje przedsięwzięcia.

II Śniadanie Biznesowe poprowadził Janusz Dramski, startup oficer w Zabrzu, a oprócz przedstawiciele zabrzańskiego biznesu i samorządu uczestniczyli w nim także przedsiębiorcy z innych miast naszego regionu – m.in. Rudy Śląskiej, Tarnowskich Gór, Bytomia, Gliwic czy Katowic. Z prezentacjami wystąpili: Agata Hagno, prezes DPM Sp. z o.o., a także przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Zabrzu.

– Bardzo cieszę się, że nasze śniadania biznesowe cieszą się tak dużym zainteresowaniem. To naprawdę bardzo budujące zobaczyć w jednym miejscu tylu przedstawicieli naszego zabrzańskiego świata biznesu. Wierzę, że te spotkania wniosą wiele cennych wartości i dzięki konstruowanym w ich trakcie wnioskom będziemy jeszcze lepiej dbać o nasze miasto. Gratuluję Radzie Gospodarczej organizacji wydarzenia, a wszystkim biorącym w nim udział dziękuję za gotowość do współpracy na rzecz rozwoju Zabrza – stwierdziła w trakcie spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.